Tất cả danh mục
  • Gợi ý từ khóa:
  • Máy triệt lông, máy laser...

Sửa chữa & các dịch vụ khác

Ngoài cung cấp các thiết bị máy thẩm mỹ, VnSpa còn cung cấp dịch vụ kèm theo khác như: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, xây dựng hệ sinh thái kinh doanh online như website, chạy quảng cáo Facebook, chạy quảng cáo Google, thiết lập chatbot thông minh giúp tạo phểu chăm sóc khách hàng.

Dịch vụ sửa chữa máy thẩm mỹ

Tại VnSpa, chúng tôi tiếp nhận sửa chữa các máy thẩm mỹ gặp các vấn đề, hư hỏng trong quá trình sửa dụng cũng như là bảo trì định kỳ nhằm tăng tuổi thọ và hiệu năng của máy thẩm mỹ.

Quy trình tiếp nhận sửa chữa:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng.

Bước 2: Kiểm tra và tư vấn sữa chửa.

Bước 3: Lập biên nhận tình trạng máy móc trước sữa chửa.

Bước 4: Báo giá, hiện thời gian hoàn thành sửa chữa.

Bước 5: Sau khi sửa chữa, tiến hành làm biên bản nghiệm thu/ chuyển giao.

Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh trực tuyến

Ngoài việc kinh doanh máy thẩm mỹ, VnSpa còn hỗ trợ các spa trong việc xây dựng hệ sinh thái kinh doanh trực tuyến thông qua các dịch vụ như:

  1. Xây dựng website, thiết kế website.
  2. Thiết lập chatbot, kịch bản trả lời tự động.
  3. Hỗ trợ chạy quảng cáo Facebook.
  4. Hỗ trợ chạy quảng cáo Google Ads.

Với kinh nghiệm hơn 3 năm xây dựng các kênh thương mại điện tử cho các cơ sở kinh doanh trong ngành làm đẹp, VnSpa tự tin rằng VnSpa có thể cung cấp, hỗ trợ cho các cá thể, tổ chức những dịch vụ tốt nhất nhằm phát triển một cách lâu dài, bền vững.

0
Máy thẩm mỹ chất lượng cao back to top